PIERWSZA WIZYTA

Na pierwszej wizycie przeprowadzany jest wywiad, który pomaga wstępnie ustalić przyczynę dolegliwości. Zbierane informacje dotyczą objawów chorobowych czy też wcześniejszych epizodów bólowych,a także dotychczasowego leczenia. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy z pacjentem jesteśmy w stanie  określić wskazania i przeciwskazania do podjęcia działań terapeutycznych.

Następnie dokonywane jest badanie podmiotowe, w trakcie którego fizjoterapeuta ocenia postawę pacjenta, sprawdza palpacyjnie elastyczność i ruchomość uszkodzonych struktur, a także innych tkanek (często odległych od miejsca „chorobowego”), które mogą wpływać na aktualne dolegliwości Pacjenta. Wykonujemy potrzebne testy ortopedyczne i neurologiczne. Na podstawie wywiadu i dokładnego badania jesteśmy w stanie postawić diagnozę i rozpocząć leczenie.

Praca z Pacjentem odbywa się nie częściej niż 1-2 razy w tygodniu. Konieczne jest zapewnienie organizmowi czasu na regenerację.

Na pierwszej wizycie zaczynamy również terapię. Czas wizyty: ok. 60min.
Zapraszamy.